tkmd-logo
I. KADIN MATEMATİKÇİLER DERNEĞİ ÇALIŞTAYI
02-04 Mayıs 2014
gyte-foto
gyte-logo

 

Ana Sayfa

Çalıştay Hakkında

Kurullar

Davetli Konuşmacılar

Çalıştay Programı

Başvuru

Poster Formatı

Katılımcı Listesi

Ulaşım

İletişim

 

 

POSTER FORMATI

Posterin boyutu 591x841 olmalı. Bu boyutta poster 8 adet A4 kağıda hazırlanıp birbirine iğnelenerek oluşturulabileceği gibi aşağıdaki format da kullanılabilir:

\documentclass[final]{beamer}
\mode<presentation>
{ \usetheme{Berlin}}
\usepackage{times}
\usepackage{amsmath,amsthm, amssymb, latexsym}
\boldmath
\usepackage[english]{babel}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[orientation=portrait,size=a1,scale=.9,debug]{beamerposter}

\graphicspath{{figures/}}
\title[Title]{Title}
\author{Author}
\institute{Institute}

\begin{document}
\huge
\begin{frame}{}
\vfill
\begin{columns}[t]
\begin{column}{.48\linewidth}
\begin{block}{Introduction}
...\\
....\end{block}
\end{column}
\begin{column}{.48\linewidth}
\begin{block}{Column 2}
...\\
...
\end{block}
\end{column}
\end{columns}
\vfill
\vfill
\begin{block}{\large Row 2}
....\\
... \end{block}
\vfill
\vfill
...
\end{frame}
\end{document}<\font>


Daha farklı poster seçenkeleri için linkteki bilgiler kullanılabilir.