ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Ders - Program Çıktıları Matrisi


Ders Kodu Ders Adı Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİL 501 Programlama X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 502 Ayrık Matematik X
X
BİT 571 Bilgisayar Ağları X
BİT 572 Ağ ve Bilgi Güvenliği X
BİT 576 Kablosuz ve Mobil Ağlar X
X
X
X
BİT 591 Bilişim Teknolojisinde İleri Konular-1 X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİT 592 Bilişim Teknolojisinde İleri Konular-2 X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİT 595 Proje-1 X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİT 596 Proje-2 X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİT 599 Dönem Projesi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 501 Bilgi Güvenliği ve Kriptografiye Giriş X
SİB 502 Ayrık Matematik X
SİB 503 Olasılık Teorisi X
SİB 504 Bilgisayar Ağları X
SİB 505 Veri Yapıları ve Algoritmalar X
X
SİB 511 Ayrık Matematikte İleri Konular X
SİB 521 Algoritmalar ve Karmaşıklık Analizi X
X
X
SİB 531 Kodlama Teorisi X
X
X
X
X
SİB 532 Kriptografide İleri Konular X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 533 Simetrik Şifreleme Algoritmaları ve Güvenlik Analizleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 542 Siber Güvenlikte Kimlik Doğrulama X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 551 Bilgi Harbi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 552 Siber Güvenlik İçin Veri Madenciliği X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 562 Bilgi Güvenliği Yönetimi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 569 Bilgi Güvenliğinde Özel Konular X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 570 İşletim Sistemleri Güvenliği X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 572 Ağ ve Bilgi Güvenliği X
SİB 573 Etik Güvenlik Kırmaya Giriş X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 576 Sızma Tespiti ve Önleme X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 581 Yazılım ve Web Güvenliği X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 591 Seminer I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 592 Seminer II X
X
X
X
X
X
X
X
X
SİB 599 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 503 Bilgisayar Mimarisi X
X
X
X
X
X
BİL 504 İşletim Sistemleri X
X
BİL 505 Algoritmalar X
X
BİL 506 Bilgisayar Ağları X
X
X
BİL 507 Veri Tabanları X
X
X
BİL 508 Yazılım Mühendisliği X
X
X
BİL 511 Ayrık Matematikte İleri Konular X
X
X
X
X
X
X
BİL 512 Oyun Teorisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 521 Algoritma Analizi ve Tasarımı X
X
X
BİL 522 Çizge Algoritmaları ve Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 526 Simgesel Hesaplama X
X
X
X
BİL 531 Bilgisayar Mimarisinde İleri Konular X
X
X
X
X
BİL 536 Sayısal Tümleşik Devreler X
X
X
X
X
BİL 546 Yazılım Test Mühendisliği X
BİL 552 Makine Öğrenmesi X
X
X
BİL 553 Örüntü Tanıma X
X
X
X
X
BİL 554 Doğal Dil ve Konuşma İşleme X
X
X
BİL 555 Derin Öğrenme ve Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 561 Bilgisayar Grafikleri X
X
X
X
X
X
BİL 562 Artırılmış Gerçeklik ve 3B Kullanıcı Arayüzleri X
X
X
X
X
X
BİL 563 Kullanıcı Arayüz Tasarımı X
X
X
BİL 564 Sayısal Görüntü İşleme X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 571 Bilgisayar Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 572 Bilgisayar Ağları Tasarımı X
BİL 573 Elektronik Ticaret X
BİL 574 TCP/IP Ağlarının Tasarım ve Analizi X
X
X
BİL 575 Kablosuz Ağlar X
X
X
X
BİL 581 Çok Değişkenli Denetim Sistemleri X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 591 Seminer I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 592 Seminer II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 599 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 601 İşletim Sistemlerinde İleri Konular X
X
X
X
X
BİL 603 Yapay Zeka X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 604 Matematiksel Modelleme X
X
X
BİL 605 Veri Madenciliği X
X
X
X
X
BİL 606 Yapay Sinir Ağları(NN) ile Hesaplama X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 607 Metin Madenciliği X
X
X
X
X
X
BİL 611 Büyük Veri Çözümleme X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 622 Karmaşıklık ve Hesaplama Teorisi X
X
X
BİL 624 Sezgisel Optimizasyon X
X
BİL 625 Paralel Hesaplama Yöntemleri X
X
BİL 629 Algoritmalar ve Teorisi Alanında Özel Konular X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 637 Sayısal İşaret İşlemciler X
X
X
BİL 649 Yazılım Mühendisliği ve Sistemler Alanında Özel Konular X
X
X
X
X
BİL 651 Sezim ve Kestirim Kuramı X
X
X
X
X
X
BİL 661 İleri Bilgisayar Grafikleri X
X
X
BİL 662 Bilgisayarla Animasyon X
BİL 665 Bilgisayarla Görme X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 666 Bilgisayarla Görmede Çok Kameralı Sistem Geometrisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 669 Bilgisayarla Görme Alanında Özel Konular X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 672 İleri Bilgisayar Ağları X
X
X
X
X
X
BİL 673 Veri ve Ağ Güvenliği X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 674 Ağ Protokolleri X
BİL 680 Benzetim X
X
BİL 685 Robot Kontrol Teorisi X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 687 Doğrusal Olmayan ve Uyarlamalı Kontrolör Tasarımı X
X
X
X
X
X
X
BİL 691 Seminer I X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 692 Seminer II X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİL 699 Uzmanlık Alan Dersi X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİT 501 Programlamaya Giriş X
X
X
X
BİT 502 Ayrık matematik X
BİT 503 Bilgisayar Organizasyonu X
X
X
X
BİT 504 İşletim Sistemleri X
X
BİT 505 Veri Yapıları X
X
BİT 516 Yapay Zeka X
BİT 521 Algoritmalar X
X
X
BİT 522 Makine Öğrenmesine Giriş X
X
X
BİT 524 Sezgisel Optimizasyon Teknikleri X
X
BİT 541 Yazılım Mühendisliği X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİT 542 Yazılım Kalitesi X
X
X
X
X
BİT 544 Kullanıcı Deneyimi Tasarımı X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BİT 550 Bilişim Sistemleri Yönetimi X
X
X
X
X
X
BİT 561 Veri Madenciliği X
X
X
X
X
BİT 562 Büyük Veri Analizi X
X
X
X
X
X
X
X
X

Not: Program öğrenme çıktısını görmek için imleci ilgili çıktı numarasının üzerine getiriniz.

Program çıktılarına katkı düzeyi

     Katkı yok      Az oranda      Orta düzeyde      Yüksek oranda