ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE


Sevgili Öğrenci,

Bu anket formu, Gebze Teknik Üniversitesi’nde eğitim kalitesini artırmak üzere hazırlanmıştır. Öğrencilerden ders, öğretim üyesi ve genel olarak Üniversitemiz hakkındaki memnuniyet ve AKTS işyükü değerlendirmeleri beklenmektedir. Soruları tamamladığınız dersi bireysel olarak düşünerek cevaplayınız. Sorulara vereceğiniz cevaplar kesinlikle gizli tutulacaktır. Gösterdiğiniz ilgi için şimdiden teşekkür ederiz.

Lütfen ifadeleri okuduktan sonra, bu ifadeye ne kadar katıldığınızı örnekte gösterildiği şekilde belirtiniz.

Örnek:Bu ders benim için yararlıdır.

1

2

3

4

5

1=Kesinlikle katılmıyorum; 2= Katılmıyorum; 3=Kararsızım; 4= Katılıyorum; 5= Kesinlikle katılıyorum


Ders ve Öğretim Üyesi Değerlendirme Anketi

Dersin Öğretim Üyesi;

Dönem başında dersin amacını, içeriğini ve değerlendirme metotlarını net olarak belirtir.

1

2

3

4

5

Derse hazırlıklı, düzenli ve zamanında gelir.

1

2

3

4

5

Ders için belirtilen eğitim dilini kullanır.

1

2

3

4

5

Konuları anlaşılır ve etkili biçimde anlatır.

1

2

3

4

5

Derse uygun araç, gereç ve materyal kullanır.

1

2

3

4

5

Dersin süresini etkin kullanır.

1

2

3

4

5

Dersin içeriğini güncel konu ve örneklerle destekler.

1

2

3

4

5

Derste farklı düşünce ve yorumlara yer vererek derse katılımı teşvik eder.

1

2

3

4

5

Ders içeriği ile ilgili konularda sorulan sorulara etkili bir şekilde cevap verir.

1

2

3

4

5

Sınavları, ödevleri, projeleri, vb. zamanında ilan eder ve geri bildirim verir.

1

2

3

4

5

Derse ilişkin verdiği / tavsiye ettiği kaynaklara / ders notlarına erişim kolaydır.

1

2

3

4

5

Sınavları ders içeriğine uygun gerçekleştirir.

1

2

3

4

5

Öğrencileri/sınavları objektif bir şekilde değerlendirir.

1

2

3

4

5

Ders saatleri dışında öğrenciye zaman ayırır.

1

2

3

4

5

Genel olarak;

Bu ders kayıtlı olduğum eğitim programının hedeflerine uygun bilgi ve beceriler sağlamaktadır.

1

2

3

4

5

Bu dersi almaktan memnunum.

1

2

3

4

5

Düşünce ve Önerileriniz:

 

Üniversite Memnuniyet Anketi

Öğrenci İşleri Hizmetleri

1

2

3

4

5

Bilgi İşlem Hizmetleri (İnternet, BİM Lab, vb.)

1

2

3

4

5

Kütüphane Hizmetleri

1

2

3

4

5

Sağlık Hizmetleri

1

2

3

4

5

Kültür ve Spor Hizmetleri (Turnuvalar, Geziler,vs.)

1

2

3

4

5

Yemekhane Hizmetleri

1

2

3

4

5

Kantin Hizmetleri

1

2

3

4

5

Genel olarak bu Üniversitede öğrenci olmak

1

2

3

4

5

 

AKTS İşyükü Anketi

1. Ders haftada kaç saat yapıldı?

................ saat

2. Bu ders için ön hazırlık ( dersten önce makale-kitap-dergi okuma, kütüphane- internet araştırması vb... genel ders hazırlığı çalışmaları) yaptınız mı?

EVETHAYIR

EVET ise haftalık ön hazırlık saati: ................ saat

3. Bu ders kapsamında ödev hazırladınız mı ?

(Ders saatleri dışında gerçekleştirilen ve sonuçları dersin öğretim görevlisine sunulan örnek olay incelemeleri/case study, problem/soru çözme çalışmaları vb)

EVETHAYIR

EVET ise hazırlanan ödev sayısı: ................ adet

Her ödevi oluşturmak için harcadığınız ortalama süre: ................ saat

(Kütüphane çalışması, grup çalışması, araştırma yapmak, internet taraması vb)

4. Bu ders kapsamında sunum/seminer hazırladınız mı?

EVETHAYIR

EVET ise Hazırlanan sunum/seminer sayısı: ................ adet

Her sunumu/semineri oluşturmak için harcadığınız ortalama süre: ........ saat

(Kütüphane çalışması, grup çalışması, araştırma yapmak, internet taraması vb)

5. Bu ders kapsamında proje veya çizim hazırladınız mı ?

EVETHAYIR

EVET ise hazırladığınız proje/çizim sayısı: ................

Her projeyi veya çizimi hazırlamak için harcadığınız ortalama süre: ................ saat

(Kütüphane çalışması, grup çalışması, araştırma yapmak, internet taraması vb)

6. Bu derste küçük sınava (quiz) girdiniz mi?

EVETHAYIR

EVET ise katıldığınız ara sınav (quiz) sayısı: ................

Her quize hazırlanmak için harcadığınız ortalama süre: ................ saat

7. Bu derste ara sınava (vize) girdiniz mi?

EVETHAYIR

EVET ise katıldığınız ara sınav sayısı: ................

Her ara sınava hazırlanmak için harcadığınız ortalama süre: ................ saat

8. Bu ders kapsamında laboratuar çalışması , sanal mahkeme ya da stüdyo çalışması gibi uygulama çalışmalarına katıldınız mı ?

EVETHAYIR

EVET ise katıldığınız uygulama çalışması sayısı: ................

Her uygulama çalışması için harcadığınız ortalama süre: ................ saat

9. Bu ders kapsamında arazi ve/veya saha çalışmasına, teknik gezilere ya da inceleme gezilerine katıldınız mı ?

EVETHAYIR

EVET ise katıldığınız arazi/ saha/ teknik/ inceleme gezisi veya çalışması sayısı: ..............

Her çalışma/gezi için harcadığınız ortalama süre: ................ saat

10. Bu derste yarıyıl sonu (final) sınavına girdiniz mi?

(Bu dersten final sınavı yerine proje, rapor, çizim vb. çalışmalar da yapmış olabilirsiniz)

EVETHAYIR

EVET ise yarıyılı sonu sınavına veya final sınavı için sunduğunuz çalışmaya hazırlık için harcadığınız ortalama süre: ................ saat

11. Yukarda belirtilmeyen, bu dersle ilgili eklemek istediğiniz farklı bir çalışma, uygulama veya faaliyet var mı?

EVETHAYIR

EVET ise hangi çalışma, uygulama veya faaliyetler:
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Bu faaliyet veya çalışma için bir dönemde ayırdığınız toplam süre: ......................saat

Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.