ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Akademik Programlar


 LİSANS
  Mühendislik Fakültesi Temel Bilimler Fakültesi
 Bilgisayar Mühendisliği  Fizik
 Elektronik Mühendisliği  Matematik
 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği  Moleküler Biyoloji ve Genetik
 
 Mimarlık Fakültesi İşletme Fakültesi
 Mimarlık  İşletme
 
 YÜKSEK LİSANS
Fen Bilimleri Enstitüsü
 Bilgisayar Mühendisliği  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 Çevre Mühendisliği  Mimarlık
 Deprem ve Yapı Mühendisliği  Şehir Ve Bölge Planlama
 Elektronik Mühendisliği  Fizik
 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği  Kimya
 Kimya Mühendisliği  Matematik
 Siber Güvenlik Tezli Yüksek Lisans Programı  Bilişim Sistemleri II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 Mimarlık  Mimarlık Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı
 Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi  Metroloji
 Makine Mühendisliği  Moleküler Biyoloji ve Genetik
 
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
 İktisat
 İşletme
 Strateji Bilimi
 Uluslararası Ticaret ve Finans
 
 DOKTORA
 Fen Bilimleri Enstitüsü
 Bilgisayar mühendisliği  Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 Çevre Mühendisliği  Fizik
 Deprem ve Yapı Mühendisliği  Kimya
 Elektronik Mühendisliği  Matematik
 Kimya Mühendisliği  Moleküler Biyoloji ve Genetik
 Makine Mühendisliği  
 Mimarlık  
 
 Sosyal Bilimler Enstitüsü
 İktisat
 İşletme