ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Öğrenci Toplulukları


Öğrencilerini topluluk kurma, sosyal faaliyetleri yaygınlaştırma ve topluluklara üye olmaları konusunda destekleyen üniversitemizdeki öğrenci grupları 4 ana topluluk altında faaliyet göstermektedir: Bilişim ve İnovasyon Topluluğu, Fen ve Mühendislik Topluluğu; Kültür, Edebiyat ve Sanat Topluluğu; Spor Topluluğu ile Türkçe Topluluğu. Bu topluluklar kapsamında faaliyet gösteren öğrenci grupları şunlardır:

BİLİŞİM VE İNOVASYON TOPLULUĞU
Biyo Teknoloji Grubu

FEN VE MÜHENDİSLİK TOPLULUĞU
Astronomi ve Fizik Grubu
Robotik Grubu
Malzeme Bilimleri Grubu
Matematik Grubu
Kariyer Grubu
Genç Girişimciler Grubu
Enerji Grubu

KÜLTÜR, EDEBİYAT VE SANAT TOPLULUĞU
Müzik Grubu
Tiyatro Grubu
Fotoğrafçılık Grubu
Türk Tarih Grubu
İsletme Grubu
Atatürkçü Düşünce Grubu
İletişim Grubu
Sinema Grubu

SPOR TOPLULUĞU
Unibjk Grubu
1907 Unifeb Grubu
Ultraslan Uni Grubu
Dans Grubu
Doğa Sporları Grubu
Uni-Ts Grubu

TÜRKÇE TOPLULUĞU