ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE ECTS @ IUE

Hakkımızda


1992 yılında kurulan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Türk sanayisinin merkez üssü olan Marmara Bölgesi’nde yer alır. 1994 yılından bu yana 4 fakültesiyle lisansüstü düzeyde eğitim veren GTÜ, 2001’de Fizik, Matematik, Malzeme Bilimi, Bilgisayar Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği; 2008’de Mimarlık ve İşletme; ve 2010’da Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans programlarını başlatmıştır. Eğitim programları (%30) İngilizce ile desteklenmektedir.

GTÜ’nün temel amacı araştırma ve ileri düzey teknolojik gelişmedir. Uluslararası dergilerdeki atıf sayısındaki artış diğer Türk üniversiteleri arasında GYTE’nin yayın seviyesini artırmıştır. GTÜ uluslararası bilim ve teknoloji çevrelerinde saygın bir yer edinen, girişken ve açık fikirli araştırmacılar yetiştiren bir araştırma kurumu olmayı ve küresel pazarda önemli rekabet avantajları elde etmek üzere ulusal sanayiye öncülük etmeyi hedeflemektedir. GTÜ, genç ve dinamik olduğu kadar seçkin akademik personeli ve gelişmiş altyapısı ile hızla ilerleyen, iddialı bir üniversitedir.